EKONOMIA ROZWOJU BARTKOWIAK PDF

Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa Bartkowiak, R., Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Contact: [email protected], Poznań University of Life Sciences, ul . Wojska. Polskiego Natalia Bartkowiak-Bakun. Poznań .. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa Monitoring rozwoju obszarów wiejskich…