ESANSIYEL HIPERTANSIYON PDF

Esansiyel hipertansiyon patogenezinde sempatik sinir sistemi aktivasyonu, renin- anjiyotensin-aldosteron sistemi aktivasyonu ve su-tuz tutulumu ana rolü. sağlık çalışanları tarafından verilmesi önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Esansiyel hipertansiyon, öfke, öfke ifade tarzı. ABSTRACT: An investigation of the anger. AMAÇ: Bu araştırma, esansiyel hipertansiyon…